Handelsbetingelser

LoVe Words v/ Lotte Vendelbo Andersen
Jægergårdsgade 104,3
8000 Aarhus C

Tlf.: 21 28 70 18
lv@lovewords.dk
www.lovewords.dk

CVR: 35 70 00 48

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Når du bestiller tekstarbejde, herunder oversættelse, tekstforfatning og korrekturlæsning, i form af timepakke eller projektpris, indvilliger du i nærværende handelsbetingelser, som er gældende per 9. juni 2015.

Alle aftaler er bindende. Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms.

Aftaleindgåelse

Jeg sender dig en skriftlig aftale pr. e-mail, når vi har truffet aftale (over telefon eller e-mail) om tekstarbejde, herunder oversættelse, tekstforfatning og korrekturlæsning. I forbindelse med fremsendelse af aftalen, vil du også modtage en faktura på det aftalte beløb.

Du skal bekræfte aftalen med underskrift og derefter sende den tilbage til mig per e-mail, samt betale fakturaen inden for betalingsfristen (se nedenstående), før jeg går i gang med arbejdet. Dette gælder for både timepakker og projektpriser.

Du får din tekst senest til aftalt deadline. Du har herefter fem arbejdsdage til enten at godkende teksten eller vende tilbage med ændringsønsker. Du kan selvfølgelig altid bede om lidt ekstra tid, hvis du måtte have behov for dette.

Betaling

I forbindelse med aftaleindgåelse modtager du som ovennævnt en faktura per e-mail. Det angivne beløb bedes indbetalt på min konto i Spar Nord Bank. Betalingsfristen er netto 8 dage på alle ydelser. Ved forsinket betaling påløber renter i overensstemmelse med Renteloven.

Ved fakturering til udlandet tillægges et gebyr på pt kr. 100 til dækning af bankomkostninger m.v.

Kontooplysninger:

Reg. nr. 9004

Kontonr. 4582649710

Et eventuelt tillæg (jf. nedenstående Arbejdstider og Akuttillæg) bliver opkrævet på en særskilt faktura, hvis deadline ændres efter aftaleindgåelse til en tidligere dato end den oprindelige deadline.

Arbejdstider, herunder skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00. Hvis opgaven kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage, faktureres et tillæg på 50% af det samlede beløb. I weekender og på helligdage faktureres et tillæg på 100%. Weekenden begynder fredag klokken 17.00 og varer til mandag kl. 8.00.

Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg. Kun hvis en ønsket deadline kræver, at jeg arbejder på skæve tidspunkter, opkræves der tillæg i henhold til ovenstående.

Arbejde på skæve tider kan fx forekomme, hvis du ønsker en bestemt deadline, og dette kun kan efterkommes, hvis jeg inddrager aftener og/eller weekender.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 timer, sker det mod et tillæg på 100% for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at den bestilte opgave skal være færdig til en tidligere dato end den oprindelige aftalte deadline.

Har du købt en timepakke, beregnes der ikke akuttillæg. Det er en af fordelene for dig, der allerede har købt timer, at jeg kan gå i gang med din opgave samme dag, såfremt min kalender tillader det. Dog beregnes der akuttillæg, hvis du ændrer den oprindeligt aftalte deadline.

Fortrydelse

Du har mulighed for at ændre eller fortryde en bestilt opgave frem til 24 hverdagstimer før opgavens planlagte påbegyndelse.

Opgaver, der ændres eller fortrydes herefter, uanset grund, faktureres med 50% af det aftalte beløb. Dette sker, så jeg har mulighed for at planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.

Der er ingen fortrydelsesret på udført arbejde. Hvis der måtte opstå fejl eller uenighed om kvaliteten af det udførte arbejde, vil jeg naturligvis forsøge at afhjælpe dette. Men der gives ikke penge retur.

Ansvar

Jeg og eventuelle samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af mit/vores arbejde.

Jeg læser naturligvis selv korrektur inden fremsendelse af den færdige tekst, Men det er dit ansvar at sikre dig, at oplysninger såsom navne m.m. er stavet rigtigt, og at e-mailadresser og telefonnumre er korrekte.

Ophavsret

Når jeg skriver eller oversætter en tekst for dig, må du bruge den som du vil.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de tekster, jeg oversætter/skriver for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring. Du bedes ved aftaleindgåelse gøre opmærksom på eventuel fortrolighed.

Transport

Transport faktureres efter tidsforbrug i henhold til min timetakst (kr. 600). Transport i Aarhus-områd-et på op til en halv time faktureres ikke, i henhold til nærmere aftale.

Har du købt en timepakke eller betalt en projektpris, faktureres transport særskilt.

Øvrigt

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg selvfølgelig opretter feriesvar på telefonsvarer og e-mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt er indisponibel, når du kontakter mig.

LoVe Words