KORREKTUR PÅ SPECIALE

Få læst korrektur på dit speciale til en særlig studiepris

 

Det er en god idé at få læst korrektur på sit speciale. Du har siddet med specialet i måske op til et halvt år, og du er så indhyllet i emnet, at du bare synes, at netop DIT speciale er et 12-tal værd. Og selvfølgelig er det det! Men fordi du har siddet med det i så lang tid, og ikke har tænkt på andet, kan du højst sandsynligt ikke se de småfejl, der angiveligt er i specialet – stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl.

Jeg sørger for et korrekt sprogbrug, og at der er en overordnet sproglig tone hele vejen igennem. Og herudover sørger jeg for, at sproget flyder og er letforståeligt. Dette kan især være vigtigt at få andre øjne på, hvis I er en gruppe, der har arbejdet sammen om specialet, og det er sammensat af afsnit, som I hver især har skrevet.

Uanset det faglige niveau i dit speciale, luger en grundig korrekturlæsning ud i de små stave- og tastefejl, som helt naturligt indfinder sig, når man er fordybet i en lang og intens skriveproces. Samtidig kan korrekturlæsning sætte fingeren på ømme steder i dit speciale, hvor sammenhængen eller opbygningen er uklar.

 

HVORDAN FOREGÅR KORREKTURLÆSNINGEN?

Jeg læser elektronisk korrektur på specialet – det vil sige i et Word-dokument, hvor jeg anvender funktionen Registrer ændringer, så du tydeligt kan se de ændringer og rettelser, jeg foretager.

Derudover kommenterer jeg i kommentarbokse, hvis der fx er passager, der ikke helt giver mening for læseren.

Når du får dokumentet retur, kan du acceptere alle rettelser på én gang eller tage stilling til dem én for én. Du har således hele tiden selv kontrol over indholdet i dit speciale.

 

HVAD KOSTER DET AT FÅ LÆST KORREKTUR PÅ ET SPECIALE?

Prisen for korrektur på et standardspeciale på 80-100 normalsider (en normalside er ca. 2200 anslag) er:

DKK 3.500 inklusiv moms.

Når vi har indgået aftale om korrektur af dit speciale, sender jeg en faktura per e-mail på det aftalte beløb, som du bedes betale, inden jeg går i gang med arbejdet. Når pengene er gået ind på min konto, starter jeg korrekturlæsningen.

Du skal regne med, at korrekturlæsningen tager 3-5 dage. Husk, at du også skal have tid til at kigge specialet igennem bagefter.

 

Book tid til korrekturlæsning af dit speciale i god tid – ring til mig på tlf. 2128 7018 eller skriv på lv@lovewords.dk

 

HVEM HAR GAVN AF AT FÅ LÆST KORREKTUR PÅ SIT SPECIALE?

I princippet alle. Selv dygtige stavere kan overse fejl, og de fleste tekster, inklusiv specialer, kan have brug for en sproglig opstramning, der fjerner misforståelser og gentagelser.

Dit speciales indhold har naturligvis størst betydning for den karakter, du modtager for dit speciale, men man kommer ikke uden om, at sproglig sikkerhed også spiller en afgørende rolle i karaktergivningen. Det samme gør flow, sammenhæng og sproglige markører, der forventes i en akademisk genre.

Jeg løser også andre opgaver inden for bl.a. tekstforfatning og oversættelse.

 

 

 

LoVe Words